VI  A. Puškini konkurss „Ma kuulun teile, noored sõbrad, taas...“ - 2012

Konkursi teema „Puškini suguvõsa ja Eesti“
Pühendatud Natalia Puškina (Gontšarova) 200. aastapäevale


Konkursi eesmärgid:
  1. avaldada konkursi osalejate loomingulised andeid
  2. laiendada noorte teadmisi A. Puškini  ja tema abikaasa Natalia Puškina (Gontšarova) sugukonnast, A. Puškini loomingust, kajastades tema sidet Liivimaa ja Eestimaaga.

Kategooriad:
*                  „Näitleja“
Pakutakse esitada monolooge, dialooge, näidata etendusi A. Puškini ja teiste autorite teostest, mis on pühendatud luuletaja sugulastele ja Natalia Gontšarovale.
„Näitleja“ konkursi teate peab sisaldama: teose nimetus, tegelaste arv (etenduste puhul), osalejate ees- ja perekonnanimed, õppeasutus, klass.
Esinemine ei tohi ületada aega: monoloog (3 min), dialoog (5 min), etendus (7 min).
Konkursi tulemuste kokkuvõttes arvestatakse: väljendusrikkus, diktsioon, näitlejameisterlikus, teksti esitamise omapära, samuti kiidetakse heaks ajalooliste rõivaste kasutamine ja koolivälise teose valik.

*                  „Polüglott“

Puškini teoste tõlgete esitamine (sh ka oma tõlked), mis on pühendatud A. Puškini sugukonnale ja N. Gontšarovale. Lisaks tõlkele luuletus peab olema esitatud ka vene keeles. „Polüglott“ konkursi teate peab sisaldama: teose esitamise keelt, osaleja ees- ja perekonnanimi, õppeasutus, klass. Luuletuse nimetus saadetakse elektroonilisel kujul koos teatega. Esinemine ei tohi ületada 3 min. Konkursi tulemuste kokkuvõttes arvestatakse: tõlgekeele valdamine, hääldamine,  näitlejameisterlikus.

*                  „Luuletaja“

Oma luuletuste esitamine. Teemad: perekond, kodumaja, kodukoht, armastus või põlvkondade side. Autor esitab ühe  teose vabas vormis koos oma andmetele osutamisega (osaleja ees- ja perekonnanimi, õppeasutus, klass). Luuletuste tekstid saadetakse elektroonilisel kujul enne konkursi alustamist. Tekste ei tagasta, neid kavatsetakse säilitada Ülevenemaalise Puškini Muuseumi kogudes. Esinemine ei tohi ületada 3 min. Konkursi tulemuste kokkuvõttes arvestatakse: teose sisu, kompositsioon, piltlikus, värsi kvaliteet (rütm, riim, värsimõõt)

*                  „Virtuaalkunstnik“

On võimalik esitada 1 töö nii ühelt autorilt, kui ka autorite kollektiivilt . See võib olla nii kollaaž, kui ka joonistus graafikaredaktoris või mini-esitlus. Töö vormistus peab sisaldama: osalejate ees- ja perekonnanimed, õpeasutus, klass. Kõik tööd saadetakse elektroonilisel kujul (CD, DVD) või raamatukogu e-postile slib@hot.ee . Esinemine ei tohi ületada 2 min. Konkursi tulemuste kokkuvõttes arvestatakse: sisu, loominguline teema avaldamine.

Kõik loomingulised tööd hinnatakse kolmes vanuserühmas: 1.-4. kl., 5.-9. kl., 10 kl. ja vanemad.
Avaldused,  kõik tööd ja luuletuste tekstid palume esitada 1.-30. okt. 2012 elektroonilisel kujul raamatukogu e-postile slib@hot.ee või raamatukogu lugemissaali (Kalda tn. 12, Sillamäe)

Teate vorm:

Kategooria
Osaleja ees- ja perekonnanimi, e-post, õppeasutus, klass või rühm/kurss.
Õpetaja ees- ja perekonnanimi,
e-post, telefon
„Näitleja“ - teose nimetus, tegelase nimi;
„Polüglott“ – teose nimetus ja keel;
„Luuletaja“ – teose nimetus;
„Virtuaalkunstnik“ -  töö nimetus

*Osaleja või õpetaja ees- ja perekonnanimi kirjutatakse täielikult vene keeles, Eesti Põhikooli osalejate andmed - eesti keeles.

Konkursside läbiviimise ajad ja kohad:

5. november, esmaspäev

Kategooria „Näitleja“, vanuserühmad 1.-4. ja 5.-9. kl.
                                 Sillamäe Huvi- ja Noortekeskuse „Ulei“ (Majakovski 7) üritustesaal

16:00    Monoloogid 1.-9. klass
17:00    Dialoogid, etendused, muusikalised esinemised 1.-9. klass


6 november, teisipäev       16:00

  • Kategooria „Näitleja“, vanuserühm 10. kl ja vanemad
                                             Sillamäe Huvi- ja Noortekeskuse „Ulei“ (Majakovski 7) üritustesaal

7. november, kolmapäev    16:00

  • Kategooriad  „Luuletaja“ ja „Polüglott“.  Sillamäe Keskraamatukogu (Kalda 12) üritustesaal

8. november, neljapäev

16:00    Kategooria „Virtuaalkunstnik“.  Sillamäe Keskraamatukogu (Kalda 12) üritustesaal
17:00    Konkursi tulemuste kokkuvõte, osalejate autasustamine.   
Sillamäe Keskraamatukogu (Kalda 12) üritustesaal

Tähelepanu! Ürituste kellaajad ja toimumise kohad võivad muutuda.

Žürii liikmed:

Ülevenemaalise Puškini Muuseumi esindajad  Jekaterina Dobrovolskaja ja Irina Luzinova
(Sankt-Peterburg, Venemaa)
Sillamäe Vene Kultuuriseltsi esimees  Tatjana Oseptsova
Ajalehe „Sillamäeski Vestnik“ toimetaja  Liidia Tolmatševa
Ajakirjanik, Sillamäe Keskraamatukogu nõukogu liige  Vitali Škola
Sillamäe Linnavalitsuse Haridus- ja kultuuriosakonna peaspetsialist  Nadežda Skatško
Sillamäe Huvi- ja Noortekeskuse „Ulei“ esindajad  Natalja Jermakova ja Jüri Romanov
Sillamäe Linna Keskraamatukogu raamatukoguhoidjad – Tatiana Borisova, Svetlana Kovalskaja,
Jelena Nevskaja
Lisainformatsioon

Tel 3924638 – Irina Zamarina, tel 3924635 – Tatiana Borisova                   raamatukogu veebileht www.slib.ee

Konkursi toetavad Sillamäe Linnavalitsus, Sillamäe Vene Kultuuri Selts, Ülevenemaaline Puškini Muuseum
(Sankt-Peterburg, Venemaa)
Infotoetus: ajalehed „Sillamäeski Vestnik“, „Kurjer“, „Infopress“